とき氏神うじがみ tokinoujigami
1 iemand die precies op het juiste moment komt om te helpen

Spreekwoord(en)/gezegde(s)
挨拶は時の氏神。
Wees dankbaar voor de rol van de bemiddelaar in een dispuut en volg zijn advies op.
Login om te bewerken...