tsukkomu
1 insteken; induwen; inproppen; instampen; (niet netjes) inpakken
カバンに全ての書類を突っ込んで急いで会議に向かった。
Ik propte alle documenten in de tas en spoedde me naar de vergadering.
弟はズボンのポケットに手を突っ込んだまま、挨拶もしなかった。
Mijn broertje hield zijn handen in zijn broekzakken en zei zelfs geen gedag.
2 (snel of hard) induiken; invliegen; inrammen; opbotsen; bestormen; aanvallen
暴走車が我が家の塀に突っ込むのを目撃した。
Ik zag een roekeloze chauffeur met zijn auto de muur rond ons huis inrammen.
第3部隊が敵陣に突っ込んでいった。
De derde eenheid bestormde de vijand.
3 je neus ergens insteken; zich bemoeien met
他人の家族問題に首を突っ込まない方が良い。
Je moet je niet bemoeien met andermans familiezaken.
首を突っ込む
ergens je neus insteken
4 zich verdiepen in; grondig onderzoeken; een scherpe [kritische] vraag stellen; (in een komisch stuk) schertsen
彼女はジェンダー問題について初めて突っ込んだ研究を行った人物だ。
Zij is de eerste die diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de geslachtsproblematiek.
突っ込んだ質問を矢継ぎ早に浴びせられ、学生はタジタジとなった。
De student raakte in de war toen hij werd bedolven onder scherpe vragen.
5 alles tezamen nemen (zonder onderscheid te maken); alles tegelijk in aanmerking nemen; overal rekening mee houden
彼女は食費も教育費も突っ込んで年間経費を計算した。
Ze berekende de jaarlijkse kosten van alles, inclusief eten, drinken en schoolgeld.
Login om te bewerken...