78 zoekresultaten語 ご go
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語らう かたらう katarau
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り かたり katari
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り口 かたりくち katarikuchi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り手 かたりて katarite
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り明かす かたりあかす katariakasu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り物 かたりもの katarimono
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り種 (語り草) かたりぐさ katarigusa
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り継ぐ かたりつぐ kataritsugu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語り部 かたりべ kataribe
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
かた kataru
1vertellen; verhalen
2voordragen; opzeggen; reciteren
3tonen; laten zien; duiden

Meer...
語例 ごれい gorei
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語勢 ごせい gosei
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語句 ごく goku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語呂 (語路) ごろ goro
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語呂合わせ ごろあわせ goroawase
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語学ごがく gogaku
1linguïstiek; taalkunde
2taalstudie; studie van een vreemde taal

Meer...
語尾 ごび gobi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語幹 ごかん gokan
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語序 ごじょ gojo
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語弊 ごへい gohei
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語彙ごい goi
1vocabulaire; woordenschat
2lexicon

Meer...
語彙ごいろん goiron
1lexicologie

Meer...
語形 ごけい gokei
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語意 ごい goi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語感 ごかん gokan
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語数 ごすう gosū
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語族 ごぞく gozoku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語末 ごまつ gomatsu
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語根 ごこん gokon
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語格 ごかく gokaku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語気 ごき goki
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語法 ごほう gohō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語源 (語原) ごげん gogen
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
用論ようろん goyōron
1pragmatiek

Meer...
語義ごぎ gogi
1de betekenis van een woord

Meer...
語義ごぎしょう gogimishō
1onbekende betekenis van een woord

Meer...
語脈 ごみゃく gomyaku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語誌 (語史, 語志) ごし goshi
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語調 ごちょう gochō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語釈 ごしゃく goshaku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語録 ごろく goroku
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語音 ごおん goon
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語順 ごじゅん gojun
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...
語頭 ごとう gotō
Er is nog geen beschrijving beschikbaar voor dit lemma.
Login om te kunnen bewerken
Meer...

明治時代、ドイツ語を学ぶ日本人学生にとって「アルト・ハイデルベルク」は必読書だった。
Het stuk Oud-Heidelberg was verplichte kost om te lezen voor studenten Duits in de Meiji periode.


英語もできれば、ドイツ語もできる。
Hij kan zowel Engels (spreken), als Duits.


この教材CDでは、日本語の音声はステレオの右チャンネルからのみ聞こえるようになっている。
Met deze onderwijs-CD kun je het Japans alleen horen door het rechter kanaal van de stereo.


物語が大団円を迎えるまで本を置けない。
Ik kan niet stoppen met lezen totdat de ontknoping komt.


私の一番好きな学科は国語だ。
Mijn favoriete schoolvak is (de Japanse) taal.


彼は日本語が劇的に上達した。
Zijn Japans is drastisch verbeterd.


この博士は長年の研究を経て、やっとその語義を明らかにすることができた。
Deze professor heeft na jarenlang onderzoek eindelijk de betekenis van dat woord vast kunnen stellen.


語彙を増やすために毎朝新聞を読みます。
Ik lees iedere ochtend de krant om mijn vocabulaire te vergroten.


それは幼児の語彙で説明しにくい。
Dat is moeilijk uit te leggen met de woordenschat van een kleuter.


戦後にさまざまな英単語が日本語の語彙に収まった。
Na de oorlog hebben veel Engelse woorden zich in het Japanse lexicon genesteld.


目的語を示す格は賓格ともいう。
De naamval waarmee het lijdend voorwerp wordt aangegeven noemt men ook wel de accusatief.


日本語以外に何か外国語が話せますか。
Kunt u nog andere buitenlandse talen spreken behalve het Japans?


これは源氏物語を英訳したものからの重訳だ。
Dit is een vertaling van de Engelse vertaling van de Genji Monogatari.


掛け詞は同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたものです。
Een woordspeling maakt gebruik van homonymie om één woord twee verschillende betekenissen te geven.


マルク川という名称はドイツ語から由来するが、チェコ語ではモラヴァ川という。
De naam March stamt af van het Duits, maar in het Tsjechisch noemt men deze rivier Morava.


涙なしには語れない。
Ik kan het niet vertellen zonder te huilen.


先生は生徒に長い単語を音節に切るように教えた。
De leraar leerde zijn leerlingen een lang woord in lettergrepen te verdelen.


オランダ語は難しい。
Nederlands is moeilijk.


ルンゲの言葉はドイツ語のLungeに由来した。
De benaming runge voor longen is afgeleid van het Duitse woord Lunge.


親子水入らずでしんみり(と)語り合う。
Ouders en kind voeren samen een vertrouwelijk gesprek.


日本語をタイプする時、スペース・バーを多用する。
Je gebruikt de spatiebalk vaak wanneer je in het Japans typt.


ツンボという言葉は現在差別用語として認識されているから、使わない方がいい。
Het woord dove wordt tegenwoordig als discriminerend beschouwd en je kunt het daarom maar beter niet gebruiken.


湯桶読みは、熟語の変則的な読み方の一つ。
Yutōyomi is een ongebruikelijke leeswijze van samengestelde woorden.多音節の語
veellettergrepig [polysyllabisch] woord


単音節の語
eenlettergrepig [monosyllabisch] woord


2音節の語
tweelettergrepig [disyllabisch] woord


語彙を増やす
vocabulaire vergroten


フランス語で話す
in het Frans praten


英語の発音を直す
zijn Engelse uitspraak verbeteren


単語カードを ABC 順に並べ直す
de woordkaartjes weer op alfabetische volgorde zetten


日本語を習う
Japans leren


英単語を暗記する
Engelse woorden uit het hoofd leren


一語一語
woord voor woord